ห้องปฏิบัติเครือข่าย

 • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
 • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 16:15
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 717

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Network academy , OS , Server Service , Virtual Machine(VM) , Storage , Embedded system มีจำนวน  1 ห้อง


Networking , Network Protocal

Network Programing , Client Server

Security , Web Hosting

Web Server , Data base Server

Network Storage SAN/NAS

Virtual Machine(VM) , Cluster , IT

 
 

แจ้งข้อร้องเรียน

 • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
 • เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 01 กันยายน 2560 10:18
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 1174

แจ้งข้องร้องเรียน

 • หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งอีเมล์สอบถาม - ร้องเรียนทางอีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งอีเมล์สอบถาม - ร้องเรียนทางอีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ส่งอีเมล์สอบถาม - ร้องเรียนทางอีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งอีเมล์สอบถาม - ร้องเรียนทางอีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ

 Line Official Account : @com.nrru