แผนที่
images/questionnaire.jpg

ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และประชาสัมพันธ์หลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาการสารสนเทศ

View more
images/news2.jpg

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ปริญญาโท)

View more
images/news1.jpg

NIRC2017

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ

View more
images/NSC2018-Poster.jpg

NSC2018

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

View more
ให้บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วกรอก...

ให้บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วกรอก...

13 มีนาคม, 2561

ให้บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วกรอก...

นักศึกษากลุ่มวิชาวิทยาการสารสนเทศที่จบการศึกษาไป ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้เรียบร้อยด้วย

Read more
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์...

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์...

28 ธันวาคม, 2560

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์...

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเชีย ประจำปี...

Read more
โครงการค่ายเพื่อบริการวิชาการด...

โครงการค่ายเพื่อบริการวิชาการด...

28 ธันวาคม, 2560

โครงการค่ายเพื่อบริการวิชาการด...

          นักศึกษาชมรมไมโครคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการทางคอมพิวเตอร์ ภายใต้ชื่อโครงการค่ายเพื่อบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เด็กนักเรียนและคนในชุมชน รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนทางด้านภูมิทัศน์...

Read more
โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน...

โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน...

20 ธันวาคม, 2560

โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน...

  ชมรม IT Genius ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและบริการวิชาการ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะสร้างเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่เด็กนักเรียนและการพัฒนาโรงเรียน เพื่อเน้นการเรียนรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ การอยู่ร่วมกันในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่น้องในชุมชน...

Read more
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาการส...

นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาการส...

10 พฤศจิกายน, 2560

นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาการส...

นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ได้รับทุนในการพัฒนาโปรแกรม ในกิจกรรมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20(NSC2018) ซึ่งมีผลงานนักศึกษาผ่านการพิจารณารอบแรก (ข้อเสนอโครงการ) จำนวน 8 คนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพีระสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ชั้น 1

Read more
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์...

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์...

08 พฤศจิกายน, 2560

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์...

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเชีย ประจำปี 2560 จะจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560  รายละเอียดดูเพิ่มเติม https://ict.mahidol.ac.th/acmicpc2017/

Read more
IMAGE การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยี ได้รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยท่าน ดร.กิ่งกาญจน์... อ่านต่อ...
IMAGE การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560
  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ หลักการและเหตุผล   ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา คือ... อ่านต่อ...
IMAGE เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ป.เอก และรับสมัครนักศึกษานักศึกษา ป.โท รอบที่ 2 การสมัครเข้าศึกษาต่อมี 2 ช่องทาง คือ1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/plIPnngoPfECzg873 2.... อ่านต่อ...
IMAGE การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2018)
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย: จากซอฟต์แวร์ขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ... อ่านต่อ...

links

Facebook FanBox