แผนที่
images/questionnaire.jpg

ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และประชาสัมพันธ์หลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาการสารสนเทศ

View more
images/news2.jpg

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ปริญญาโท)

View more
images/news1.jpg

NIRC2017

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ

View more
images/NSC2018-Poster.jpg

NSC2018

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

View more
IMAGE การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเชีย ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล... อ่านต่อ...
IMAGE โครงการค่ายเพื่อบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560
          นักศึกษาชมรมไมโครคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการทางคอมพิวเตอร์ ภายใต้ชื่อโครงการค่ายเพื่อบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์... อ่านต่อ...
IMAGE โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและบริการวิชาการ”
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560
  ชมรม IT Genius ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและบริการวิชาการ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะสร้างเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่เด็กนักเรียนและการพัฒนาโรงเรียน... อ่านต่อ...
IMAGE นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศได้รับทุนในการพัฒนาโปรแกรม
วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ได้รับทุนในการพัฒนาโปรแกรม ในกิจกรรมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20(NSC2018) ซึ่งมีผลงานนักศึกษาผ่านการพิจารณารอบแรก (ข้อเสนอโครงการ) จำนวน 8... อ่านต่อ...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-
วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเชีย ประจำปี 2560 จะจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560  รายละเอียดดูเพิ่มเติม https://ict.mahidol.ac.th/acmicpc2017/ อ่านต่อ...
IMAGE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
วันจันทร์, 25 กันยายน 2560
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที           ปัจจุบันเป็นยุคที่ IT เข้าไปมีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาฯ ซึ่ง IT มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณบุคลากร IT ในตลาดแรงงานนั้น... อ่านต่อ...
IMAGE ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560
  ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล   คลิกดูรูปภาพอื่นๆ อ่านต่อ...
IMAGE การใช้งาน Google for Education
วันพุธ, 13 กันยายน 2560
ขณะนี้ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถใช้งาน Google for Education ได้แล้วค่ะ โดยท่านสามารถใช้ email ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย account@nrru.ac.th ทำการ login ผ่านเว็บไซต์ gsuite.nrru.ac.th หรือ portal.office.com หรือ google.com... อ่านต่อ...
IMAGE การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยี ได้รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยท่าน ดร.กิ่งกาญจน์... อ่านต่อ...
IMAGE การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560
  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ หลักการและเหตุผล   ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา คือ... อ่านต่อ...

links

Facebook FanBox