แผนที่

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรัตน์ ภูสีน้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเภทผลงานการนำเสนอแบบโปสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน "ระบบ Partner Project" ฝึกสหกิจศึกษาที่ บริษัท รูดี้ เทคโนโลยี จำกัด ประกาศผลรางวัลในวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Link youtube : https://youtu.be/GmquGcblG80

 

 

Informatics-PR

links