แผนที่

แสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายชื่อดังนี้

นายอัครพล วิลัยสุข โครงการที่ส่งเข้าแข่งขัน เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่องธาตุทางเคมีสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์

นายเกียรติยศ คำหาญพล นายอนณ พีระธรรม และนายอภิสิทธิ์ หมั่นคำ โครงการที่ส่งเข้าแข่งขัน เรื่อง หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร

การประกวดแข่งขันงานวิจัยด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาทราบ และส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันงานวิจัยด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อ่านต่อ...
IMAGE โครงการอบรมเคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
วันจันทร์, 28 มกราคม 2562
ข่าวดี สำหรับนักศึกาาของมหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา ด้วยสถาบันภาษาจะจัดโครงการอบรมเคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จึงเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ดังมีรายละเอียดตามนี้  คลิก รายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE รับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2019-2020
วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561
รับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2019-2020 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) อ่านต่อ...
IMAGE การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)
วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)     อ่านต่อ...
IMAGE สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
วันศุกร์, 07 กันยายน 2561
ประชาสัมพันธ์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) สามารถสมัครสอบได้ฟรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.nstdaacademy.com  อ่านต่อ...