แผนที่

รับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2019-2020

รับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2019-2020 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

 

กองวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาตามลิงค์เอกสาร  ดาวน์โหลด ให้นักศึกษาที่สนใจ ระบบ Online Application มีกำหนดปิดรับสมัครและผู้สมัครต้องพิมพ์เอกสารทั้งหมด ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 05.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ดังนั้นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดทุนการศึกษา และสนใจสมัครสอบแข่งขันชิงทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้ที่  http://www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad/ และดำเนินการสมัครด้วยตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่สมัครแล้วให้นำส่งเอกสารทั้งหมดที่กองวิเทศสัมพันธ์ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการจัดสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 และเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เข้าสอบชิงทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไป

IMAGE แสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก
วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายชื่อดังนี้ นายอัครพล... อ่านต่อ...
การประกวดแข่งขันงานวิจัยด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาทราบ และส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันงานวิจัยด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อ่านต่อ...
IMAGE โครงการอบรมเคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
วันจันทร์, 28 มกราคม 2562
ข่าวดี สำหรับนักศึกาาของมหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา ด้วยสถาบันภาษาจะจัดโครงการอบรมเคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จึงเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ดังมีรายละเอียดตามนี้  คลิก รายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)
วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)     อ่านต่อ...
IMAGE สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
วันศุกร์, 07 กันยายน 2561
ประชาสัมพันธ์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) สามารถสมัครสอบได้ฟรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.nstdaacademy.com  อ่านต่อ...