กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

ห้องปฏิบัติเครือข่าย

  • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
  • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 16:15
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 694

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Network academy , OS , Server Service , Virtual Machine(VM) , Storage , Embedded system มีจำนวน  1 ห้อง


Networking , Network Protocal

Network Programing , Client Server

Security , Web Hosting

Web Server , Data base Server

Network Storage SAN/NAS

Virtual Machine(VM) , Cluster , IT