กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

แจ้งข้อร้องเรียน

  • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
  • เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 01 กันยายน 2560 10:18
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 1089

แจ้งข้องร้องเรียน

  • หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งอีเมล์สอบถาม - ร้องเรียนทางอีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งอีเมล์สอบถาม - ร้องเรียนทางอีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ส่งอีเมล์สอบถาม - ร้องเรียนทางอีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งอีเมล์สอบถาม - ร้องเรียนทางอีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ

 Line Official Account : @com.nrru