กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ISDI)

หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

  • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
  • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 09:32
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 1178

ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาปี 2566 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สแกน QC Code หรือ Line Official Account : @com.nrru